O NÁS

 

Cieľom ACVČ SR je presadzovať záujmy centier voľného času. Zastupovať svojich členov vo vzťahu k štátnym a samosprávnym orgánom. Rozvíjať spoluprácu centier voľného času a ďalších subjektov v rámci SR v oblasti práce s deťmi a mládežou. Podporovať prácu s deťmi, mládežou a inými osobami prostredníctvom rôznych foriem činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania.

MODERNÉ CENTRUM MLÁDEŽE

SÚŤAŽ 

Súťaž pre mladých tvorivých kreatívnych ľudí. Cieľom je navrhnuť  moderné centrum mládeže. Najkreatívnejší nápad bude ocenený. Sedemčlenná porota v zložení zástupcov ACVČSR, mladých ľudí, spolupracujúcich organizaní hodnotí kreativitu, účelovosť, relfexiu na potreby mladých ľudí, efektivítu, reálnosť aplikácie do praxe. Uvítame grafické návrhy, kreslené inšpirácie, fotografické montáže, powerpointové, prezzi prezentácie a iné. Súťažné práce zasielajte do súťaže elektornickou poštou vo formáte JPG, PDF, alebo MP4, max. veľkosť súboru do 15 MB.Termín odoslania návrhov je do 28.2.2018 s označením meno a priezvisko, emailový a telefonický kontakt na adresu:acvcsr@gmail.com

YOUTH WIKI 

Európska komisia spúšťa 

ONLINE ENCYKLOPÉDIU   O MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKE

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/youthwiki

Encyklopédia národných systémov, politík a aktivít zameraných na mládež. 

Cieľom portálu je propagovať Európsku  spoluprácu v oblasti mládeže

a podporovať tvorbu politiky postavenej na poznaní.