Youth Wiki

Youth Wiki je európska on-line encyklopédia o národných mládežníckych politikách. Na jednom mieste ponúka informácie z 29 krajín o 8 oblastiach, na ktoré sa zameriava Stratégia EÚ pre mládež 2010-2018. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

Zdieľaním informácií k lepším politikám

 

Youth Wiki vznikla, aby podporila spoluprácu v oblasti mládeže pri tvorbe politík, ktoré sú postavené na dôkazoch (evidence-based). Preto na jednom mieste zhromaždila informácie z jednotlivých krajín, ktoré sú komplexné, spoľahlivé a môžu slúžiť ako skvelý zdroj inšpirácie. Zaujíma vás napríklad, aké programy začleňovania mladých ľudí fungujú vo Švédsku, v Portugalsku alebo v Estónsku? V Youth Wiki si to jednoducho môžete vyhľadať, porovnať a nechať sa inšpirovať. O to, aby údaje v YouthWiki boli aktuálne, sa budú starať národní korešpondenti, na Slovensku je to Asociácia CVČ SR.

Youth Wiki